DS Report – Dutch Dubsidiary Reporting     

DS Report (the short name for Dutch Subsidiary Reporting) is aiming on a small niche market. The central point of focus is the financial reporting of a Dutch subsidiary (BV) to it’s international parent company. In comparison to many other accounting and tax firms DS Report can do this directly in your own accounting system.

This will ensure that you can directly see the financials in your own accounting and consolidation environment. You will therefore not loose time with the unnecessary translation work of the financial information from one system to another. Before we can do this a couple of items should be addressed, such as; the accounting software, the communication lines, the reporting deadlines, the organisation of the invoices and bankstatements, the salary slips etc.

In addition to the accounting, Dutch subsidiary reporting will also take care of the annual accounts, the corporate income tax return, specific (tax) advice etc. Depending on the tax question this can be done inhouse or externally. In short, with DS Report you have your own complete solution for all financial and tax obligations in the Netherlands in your own accounting and it environment!

If you  are interested, please leave an email at wubbostaal@adminxper.nl or call us at 0031 71 7113131.

Engelse vlag

DS Report – Dutch Dubsidiary Reporting     

Met DS Report (de afkorting voor Dutch Subsidiary Reporting) richt AdminXper zich op een kleine nichemarkt. Centraal staat dat het gaat om een internationaal moederbedrijf met een BV in Nederland waarvoor de cijfers gerapporteerd moeten worden. In tegenstelling tot vele andere kantoren kan Dutch Subsidiary Reporting dit aanbieden in uw eigen boekhoudplatform.

Dit heeft als voordeel dat de cijfers direct mee kunnen in uw eigen boekhoud- en consolidatie omgeving. Zodat u geen tijd kwijt bent aan onnodige vertaalslagen. Voordat we dit kunnen verzorgen moeten een aantal dingen afgestemd worden. Denk hierbij aan het boekhoudpakket, aan wie er gerapporteerd moet worden, wat de rapporteer deadlines zijn, de organisatie van de facturen en banktransacties, de salarisverwerking etc.

Naast de boekhouding verzorgd Dutch Subsidiary Reporting de Jaarstukken, de aangifte vennootschapsbelasting en indien nodig fiscaal advies van de Nederlandse BV. Afhankelijk van de adviesvraag kan dit intern of extern worden verzorgd. Kortom met Dutch Subsidiary Reporting heeft u één totaaloplossing voor uw financiële en fiscale verplichtingen in Nederland in uw eigen boekhoud en it omgeving!

Als u geinteresseerd bent, stuur dan een email naar wubbostaal@adminxper.nl of bel ons op 0031 71 7113131.

Nederlands icoon