Goed werk van de belastingdienst

Medio vorig jaar heeft een advocaat mij verzocht de zaken over te nemen van een voormalige agrarisch ondernemer. De overheid had in verschillende etappes grond van hem onteigend. Een accountantskantoor met meer dan dertig man in loondienst, verzorgde de aangiften. Die werden altijd laat ingediend en het accountantskantoor had moeite met het beantwoorden van vragen.

Toen er ook nog informatie opdook die daarvoor bij het accountantskantoor als nooit ontvangen was bestempeld, barstte de bom en vroeg de advocaat van deze voormalige ondernemer mij de administratie over te nemen. Zo gezegd, zo gedaan. Als eerste ging ik kijken hoe de aangiften inkomstenbelasting waren ingediend. Er was sprake van een eenmanszaak, een maatschap en natuurlijk een privégedeelte. Toen de laatst ingediende aangifte allerlei vragen onbeantwoord liet, heb ik successievelijk de voorgaande jaren doorgekeken. Dit resulteerde in een overzicht van de aangiften 2001 tot en met 2011.

Vruchteloze pogingen
Wat bleek? Een ander agrarisch accountantskantoor verzorgde de aangiftentot en met 2007. Hier zag ik een bestendige lijn in de aangiften, die goed klopten. Vanaf 2008 deed het nieuwe accountantskantoor dit werk, was de bestendige lijn weg en stapelden de fouten zich op. Na enkele vruchteloze pogingen om de juiste antwoorden te krijgen van het accountantskantoor, restte mij geen andere weg dan een open gesprek aan te gaan met de Belastingdienst. Ik wilde geen aangiften indienen waar ik niet achter kon staan.

In goede banen
De advocaat nodigde de Belastingdienst hiervoor uit bij haar op kantoor en binnen een maand zaten wij met elkaar om tafel.

Nieuwe afspraak
Na het eerste gesprek hadden we drie dingen bereikt. Ten eerste was het voor iedereen duidelijk dat wat er in het verleden gebeurd was echt niet klopte. Ten tweede kon ik op basis van gezamenlijke hoofdaannames verder met de cijfers. En ten derde hadden we een nieuwe afspraak om een paar weken later te kijken of wij tot een overeenkomst en de afwikkeling van deze zaak konden komen.

Landbouwvrijstelling
Ik deed mijn huiswerk op basis van de hoofdaannames en twee weken later zaten we weer met elkaar om tafel. De hoofdaannames werden toen verder uitgewerkt en wij hebben tot in detail gekeken naar en beslist over de correcties die gemaakt dienden te worden. Het was een open gesprek waarin niets werd achtergehouden. Tot slot restte nog de vraag wat te doen met de laatste onteigeningstranche van de grond waarover fiscaal nog niet afgerekend was. De kwestie was in hoeverre de landbouwvrijstelling gold. Dit werd in alle redelijkheid bekeken en beide partijen konden zich in de oplossing vinden.

Slepende discussie
Concluderend hebben we een ingewikkelde casus, die over meerdere jaren ging, in twee ochtenden met de Belastingdienst opgelost. Dit hebben zij echt gemakkelijker gemaakt door hun professionele en oplossingsgerichte opstelling. “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” heeft de Belastingdienst hier zeker waargemaakt.

Zijn er in jouw financiële situatie zaken waarvan je weet dat die niet kloppen? Een open gesprek met de Belastingdienst kan dan goed uitpakken. De voormalige agrariër kan nu van zijn oude dag genieten, wetend dat een slepende discussie met de Belastingdienst is opgelost!

Hoewel bij de samenstelling van deze blog de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard over onvolledigheden of onjuistheden. Deze blog heeft slechts een informatief karakter en aan de hand van de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Voor toepassing in individuele gevallen raden we je aan contact met ons op te nemen.
Wubbo Staal

Wubbo Staal

Helpt ondernemers met hun financiële en fiscale zaken

6 reacties

  1. Klinkt heel goed, Wubbo: een ‘win-win-win’-oplossing voor de advocaat, de belastingdienst én jou. Mooi dat het probleem (m.i. door open communicatie en een oplossingsgerichte houding van alle partijen) in korte tijd opgelost kon worden. En ook leuk om een positief geluid te horen over de belastingdienst, want natuurlijk werken ook daar (veel?) professionele mensen.

    1. Dat is correct. Je moet natuurlijk geluk hebben met de mensen die je treft bij de belastingdienst. Maar dit was wel een heel mooi voorbeeld van hoe je goed en efficiënt kan samenwerken!

  2. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?